Trang chủ
Giới Thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Tin tức - Sự kiện
Khí tượng
Thời tiết đất liền 24H
Thời tiết biển 24H
Biểu tượng Thời tiết
Dư báo 10 ngày
Dự báo tháng
Dự báo mùa
Thời tiết nguy hiểm
Bão - Áp thấp nhiệt đới
Không khí lạnh
Nắng nóng
Khu vực Hà Nội
Thời tiết nguy hiểm trên biển
Bản tin thời tiết chuyên đề
Thuỷ Văn
Dự báo hạn ngắn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo hạn vừa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo tháng
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo mùa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo Nguồn nước
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Hải văn
Dự báo sóng
Dự báo nước dâng bão/gió mùa
Dự tính thủy triều
Dự báo dòng chảy
Bản tin dự báo/cảnh báo
Thủy văn đặc biệt
Tin Lũ
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Thông báo Cạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
T.B Xả nước chống hạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Bản tin xâm nhập mặn
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Phổ biến kiến thức KTTV
Bão & ATNĐ
Mưa lớn
Mưa đá
Dông
Tố, lốc, vòi rồng
Sương mù
Sương muối
Gió khô nóng
Gió mùa, không khí lạnh
Lũ lớn
Lũ quét, sạt lở đất
Hạn hán
Các kỷ lục về KTTV
Thế giới
Khí tượng
Thủy văn
Việt Nam
Khí tượng
Thủy văn
Hỏi đáp về KTTV
Khí tượng
Thủy văn
Nghiên cứu khoa học
Dự án
Đề tài
Tổng kết tình hình KTTV

 Tìm kiếm

Ảnh Radar

Ảnh Vệ tinh

Sản phẩm mô hình

Bản đồ thủy văn

 Liên kết
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là tổ chức trực thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia (sau đây gọi là Trung tâm), có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Giám đốc Trung tâm quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, thống kê; đầu tư; quản lý tài sản trong phạm vi quản lý của Trung tâm.
Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Giám đốc Trung tâm kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và điều chỉnh kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm của Trung tâm; triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Xây dựng, trình Giám đốc Trung tâm danh mục dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; đảm bảo dự toán ngân sách được giao đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong năm của Trung tâm; giám sát chi tiêu tài chính và các thủ tục thanh toán theo qui chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm và theo quy định của pháp luật.
3. Xây dựng, trình Giám đốc Trung tâm danh mục chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ đặc thù, danh mục mua sắm, sửa chữa tài sản, danh mục dự án đầu tư phát triển dài hạn, trung hạn và hàng năm của Trung tâm.
4. Xây dựng, trình Giám đốc Trung tâm kế hoạch phát triển lĩnh vực dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn quốc gia; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
5. Xây dựng, trình Giám đốc Trung tâm hồ sơ đấu thầu, nhiệm vụ chi đặc thù, nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, các dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; quyết toán vốn hàng năm và quyết toán vốn hoàn thành các dự án theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
6. Hướng dẫn xây dựng và thẩm định tài chính, tổng hợp trình Giám đốc Trung tâm dự toán các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của các tổ chức trực thuộc Trung tâm theo quy định.
7. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước của Trung tâm theo quy định.
8. Quản lý tài sản, nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn dịch vụ và các nguồn vốn khác của Trung tâm theo quy định.
9. Quản lý tài chính, kế toán của đơn vị dự toán cấp III; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và hướng dẫn, giám sát việc thực hiện trong Trung tâm; xây dựng báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm; báo cáo thuế hàng quý, hàng năm của Trung tâm theo quy định.
10. Thực hiện công tác thống kê thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
11. Tham gia xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về dự báo khí tượng thủy văn theo phân công của Giám đốc Trung tâm.
12. Xây dựng, trình Giám đốc Trung tâm kế hoạch thực hiện các hoạt động dịch vụ về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, môi trường, xu thế biến đổi khí hậu; triển khai thực hiện khi được phê duyệt.
13. Chủ trì lập hồ sơ chào thầu, hồ sơ năng lực thực hiện các hoạt động dịch vụ; xây dựng và thẩm định các hợp đồng kinh tế; xây dựng đơn giá các sản phẩm dịch vụ khí tượng thủy văn của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
14. Xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trung tâm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
15. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Phòng.
16. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định.
17. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

Cơ cấu tổ chức gồm 2 bộ phận: Bộ phận Kế toán tài chính & Bộ phận Kế hoạch – Dịch vụ.

                              + Trưởng phòng: Ông Đinh Xuân Trường

                              + Phó trưởng phòng: Bà Phạm Kim Anh

                             
Bộ phận Kế toán tài chính

Điện thoại: 84-4-32673199 - số máy lẻ 720

Bộ phận Kế hoạch – Dịch vụ

Điện thoại: 84-4-32673199 - số máy lẻ 721
Fax : 84.4.3.933.0259
Email : ttdubao@nchmf.gov.vn


© 2008 Copyright by Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Trung tâm Điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn, số 8, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-32673199 - số máy lẻ 701
E-mail: vtttkttv@monre.gov.vn
Hôm nay 143343
Toàn bộ 9698565