Trang chủ
Giới Thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Tin tức - Sự kiện
Khí tượng
Thời tiết đất liền 24H
Thời tiết biển 24H
Biểu tượng Thời tiết
Dư báo 10 ngày
Dự báo tháng
Dự báo mùa
Thời tiết nguy hiểm
Bão - Áp thấp nhiệt đới
Không khí lạnh
Nắng nóng
Khu vực Hà Nội
Thời tiết nguy hiểm trên biển
Bản tin thời tiết chuyên đề
Thuỷ Văn
Dự báo hạn ngắn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo hạn vừa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo tháng
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo mùa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo Nguồn nước
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Hải văn
Dự báo sóng
Dự báo nước dâng bão/gió mùa
Dự tính thủy triều
Dự báo dòng chảy
Bản tin dự báo/cảnh báo
Thủy văn đặc biệt
Tin Lũ
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Thông báo Cạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
T.B Xả nước chống hạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Bản tin xâm nhập mặn
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Phổ biến kiến thức KTTV
Bão & ATNĐ
Mưa lớn
Mưa đá
Dông
Tố, lốc, vòi rồng
Sương mù
Sương muối
Gió khô nóng
Gió mùa, không khí lạnh
Lũ lớn
Lũ quét, sạt lở đất
Hạn hán
Các kỷ lục về KTTV
Thế giới
Khí tượng
Thủy văn
Việt Nam
Khí tượng
Thủy văn
Hỏi đáp về KTTV
Khí tượng
Thủy văn
Nghiên cứu khoa học
Dự án
Đề tài
Tổng kết tình hình KTTV

 Tìm kiếm
Thời tiết hiện tại :
Đà Nẵng 23°C
Hải Phòng 18°C
Nha Trang 23°C
Nghệ An 21°C
Việt Trì 18°C
Gia Lai 17°C
Sơn La 18°C
TP. Hồ Chí Minh 26°C
Hà Nội (Láng) 18°C
Cập nhật lúc: :7h - 19/11/2019

Ảnh Radar

Ảnh Vệ tinh

Sản phẩm mô hình

Bản đồ thủy văn

 Liên kết
Phòng dự báo thủy văn bắc bộ
I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
1. Vị trí: Phòng Dự báo thủy văn Bắc Bộ là tổ chức trực thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia (sau đây gọi là Trung tâm).
2. Chức năng: Giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện công tác dự báo thủy văn và dự báo, cảnh báo thiên tai thủy văn trong phạm vi khu vực Bắc Bộ; thực hiện các hoạt động dịch vụ về khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.
II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
1. Chủ trì, phối hợp xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình chuyên môn, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ về dự báo thủy văn; triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Thiết lập, vận hành, khai thác hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn quốc gia theo phân công của Giám đốc Trung tâm; hướng dẫn kỹ thuật việc sử dụng thông tin dự báo thủy văn, cảnh báo thiên tai thủy văn đối với các đơn vị dự báo thuộc khu vực Bắc Bộ.
3. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo về tình hình thủy văn, thiên tai thủy văn, xu thế biến đổi thủy văn, nguồn nước trong phạm vi khu vực Bắc Bộ theo quy định và trong khu vực quốc tế theo phân công của Giám đốc Trung tâm.
4. Thực hiện công tác dự báo, cảnh báo, bao gồm:

a) Dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt; lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy và các hiện tượng thủy văn nguy hiểm khác trong phạm vi khu vực Bắc Bộ.
b) Dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn, thời hạn vừa, thời hạn tháng, thời hạn mùa và dự báo nguồn nước cho các lưu vực sông thuộc khu vực Bắc Bộ.

5. Thực hiện việc xây dựng, ban hành và truyền phát các bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn, nguồn nước và dự báo, cảnh báo thiên tai thủy văn trong phạm vi khu vực Bắc Bộ theo quy định.
6. Tham gia thảo luận, xây dựng bản tin dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai theo phân công của Giám đốc Trung tâm.
7. Thực hiện việc xây dựng các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên theo phân công của Giám đốc Trung tâm và theo quy định của pháp luật.
8. Tham gia xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến kiến thức về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo phân công của Giám đốc Trung tâm.
9. Tham gia hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ dự báo thủy văn và dự báo, cảnh báo thiên tai thủy văn đối với các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh trong phạm vi khu vực Bắc Bộ; theo dõi các hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân theo phân công của Giám đốc Trung tâm.
10. Tham gia ý kiến về việc cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, kế hoạch tác động vào thời theo phân công của Giám đốc Trung tâm.
11. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo phân công của Giám đốc Trung tâm.
12. Thực hiện các hoạt động, chương trình, dự án hợp tác quốc tế về dự báo khí tượng thủy văn theo phân công của Giám đốc Trung tâm.
13. Chủ trì, phối hợp thực hiện các hoạt động dịch vụ về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, môi trường, xu thế biến đổi khí hậu; tư vấn cung cấp thông tin dữ liệu khí tượng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo phân công của Giám đốc Trung tâm và theo quy định của pháp luật.
14. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Phòng.
15. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định.
16. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. Tổ Dự báo thủy văn sông Hồng, sông Thái Bình: Theo dõi và dự báo các sông thuộc hệ thống sông Hồng, Thái Bình
2. Tổ Dự báo Hồ chứa: Theo dõi và dự báo các hồ chứa lớn
- Ngày thành lập: 1977
- Nhân sự: Nhân sự: 23 CBVC chuyên ngành thuỷ văn. Gồm có: 1 tiến sĩ, 10 thạc sĩ và 12 kỹ sư.
- Lãnh đạo phòng:
1. Trưởng phòng: ThS. Trịnh Thu Phương
Điện thoại CQ: Điện thoại: 84-4-32673199 - số máy lẻ 706; Di động:0912967014;
E-mail: trinhphuong2010@gmail.com
2. Phó Trưởng phòng: ThS. Bùi Đình Lập
Điện thoại CQ: Điện thoại: 84-4-32673199 - số máy lẻ 706; Di động:0904356641;
E-mail: lapbuidinh@yahoo.com
3. Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Tiến Kiên
Điện thoại CQ: Điện thoại: 84-4-32673199 - số máy lẻ 706; Di động: 0942716466;
E-mail: kien.wrs@gmail.com
IV. NHỮNG SẢN PHẨM CHÍNH
4.1. Các sản phẩm dự báo
1. Các bản tin dự báo thuỷ văn hạn ngắn với thời gian dự báo trước từ 6 đến 48 giờ trên các sông chính ở Bắc Bộ;
2. Các tin lũ, ngập lụt, các hiện tượng thuỷ văn nguy hiểm;
3. Các bản tin dự báo thuỷ văn phục vụ hồ chứa thuỷ điện và các hồ chứa khác;
4. Các bản tin dự báo thuỷ văn phục vụ thi công các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, thuỷ nông, giao thông thuỷ, bộ và các công trình khác có liên quan đến nước;
5. Các bản tin dự báo thuỷ văn hạn vừa 5 ngày, 10 ngày;
6. Các bản tin dự báo thuỷ văn hạn dài dự báo trước 1, 2 tháng, quý, mùa và năm;
7. Dự báo thuỷ văn vùng cửa sông.
8. Các thông tin, số liệu mưa, lũ cập nhật tức thời trên các sông toàn quốc.
4.2. Các sản phẩm tính toán
1. Tính toán thuỷ văn phục vụ thiết kế, thi công các công trinh thuỷ lợi, thuỷ điện, giao thông, tưới tiêu, các công trình trên sông, hồ v.v.
2. Tính toán điều tiết hồ chứa thuỷ điện, thuỷ nông...
3. Tính toán nguồn nước các lưu vực sông, các khu vực bất kỳ phục vụ quy hoạch phát triển đô thị, khai thác toàn diện và hiệu quả về kinh tế xã hội và môi trường...
4. Tính toán xây dựng bản đồ ngập lụt;
5. Các đặc trưng thuỷ văn trên các sông toàn quốc.
4.3. Công tác nghiên cứu và đào tạo
1. Xây dựng các phương pháp, mô hình và các phương án dự báo thuỷ văn, dự báo triều, mặn
2. Ứng dung và phát triển các sản phẩm mới trong và ngoài nước phục vụ tính toán và dự báo thuỷ văn.
3. Hướng dẫn, đào tạo kỹ sư, thực tập sinh, thạc sĩ thuỷ văn.
4.4. Tư vấn về thủy văn và dự báo thủy văn
1. Trả lời tư vấn các vấn đề về thuỷ văn và dự báo thuỷ văn.
2. Tư vấn về khảo sát, thiết kế và thi công các công trình thuỷ văn, thuỷ lợi, các dự án về môi trường và các công trình có liên quan đến thuỷ văn.
3. Các biện pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.
4. Cung cấp các thông tin, số liệu mưa, lũ, lụt, triều, mặn v.v.
V. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Phòng Dự báo thuỷ văn Bắc Bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.
Tầng 11, tòa nhà Trung tâm Điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn, số 8, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-32673199 - số máy lẻ 706
Fax: 04-39330259.
Email: DBThuyvanBacBo@nchmf.gov.vn; thuyvanbacbo@gmail.com
Website: www.nchmf.gov.vn

© 2008 Copyright by Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Trung tâm Điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn, số 8, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-32673199 - số máy lẻ 701
E-mail: vtttkttv@monre.gov.vn
Hôm nay 211119
Toàn bộ 15178693