Trang chủ
Giới Thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Tin tức - Sự kiện
Khí tượng
Thời tiết đất liền 24H
Thời tiết biển 24H
Biểu tượng Thời tiết
Dư báo 10 ngày
Dự báo tháng
Dự báo mùa
Thời tiết nguy hiểm
Bão - Áp thấp nhiệt đới
Không khí lạnh
Nắng nóng
Khu vực Hà Nội
Thời tiết nguy hiểm trên biển
Bản tin thời tiết chuyên đề
Thuỷ Văn
Dự báo hạn ngắn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo hạn vừa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo tháng
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo mùa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo Nguồn nước
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Hải văn
Dự báo sóng
Dự báo nước dâng bão/gió mùa
Dự tính thủy triều
Dự báo dòng chảy
Bản tin dự báo/cảnh báo
Thủy văn đặc biệt
Tin Lũ
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Thông báo Cạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
T.B Xả nước chống hạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Bản tin xâm nhập mặn
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Phổ biến kiến thức KTTV
Bão & ATNĐ
Mưa lớn
Mưa đá
Dông
Tố, lốc, vòi rồng
Sương mù
Sương muối
Gió khô nóng
Gió mùa, không khí lạnh
Lũ lớn
Lũ quét, sạt lở đất
Hạn hán
Các kỷ lục về KTTV
Thế giới
Khí tượng
Thủy văn
Việt Nam
Khí tượng
Thủy văn
Hỏi đáp về KTTV
Khí tượng
Thủy văn
Nghiên cứu khoa học
Dự án
Đề tài
Tổng kết tình hình KTTV

 Tìm kiếm
Thời tiết hiện tại :
Đà Nẵng 23°C
Hải Phòng 18°C
Nha Trang 23°C
Nghệ An 21°C
Việt Trì 18°C
Gia Lai 17°C
Sơn La 18°C
TP. Hồ Chí Minh 26°C
Hà Nội (Láng) 18°C
Cập nhật lúc: :7h - 19/11/2019

Ảnh Radar

Ảnh Vệ tinh

Sản phẩm mô hình

Bản đồ thủy văn

 Liên kết
Phòng Dự báo số và viễn thám
Vị trí và chức năng
Phòng Dự báo số và viễn thám là tổ chức trực thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (sau đây gọi là Trung tâm), có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện công tác dự báo khí tượng, cảnh báo thiên tai khí tượng bằng mô hình số trị; thu nhận, phân tích số liệu vệ tinh, ra đa, định vị sét (sau đây gọi là viễn thám) phục vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; thực hiện các hoạt động dịch vụ về khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình chuyên môn, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ về dự báo khí tượng thủy văn; triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Thiết lập, vận hành, khai thác hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn quốc gia theo phân công của Giám đốc Trung tâm; hướng dẫn kỹ thuật việc sử dụng thông tin dự báo thời tiết số, cảnh báo thiên tai khí tượng bằng mô hình số trị, ứng dụng viễn thám trên phạm vi cả nước.
3. Phối hợp theo dõi, tổng hợp, báo cáo về tình hình thời tiết, thiên tai khí tượng trên phạm vi cả nước, trong khu vực và trên thế giới theo theo quy định.
4. Thực hiện thu nhận, phân tích số liệu viễn thám, dự báo, cảnh báo bằng mô hình số trị: thời tiết và khí hậu các khu vực trên đất liền, trên biển; thời tiết cho các địa điểm trên phạm vi cả nước; bão, áp thấp nhiệt đới; mưa lớn diện rộng; không khí lạnh, rét đậm, rét hại, băng giá, sương muối; nắng nóng; dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ; gió mạnh trên biển; sương mù trên biển và các hiện tượng khí tượng nguy hiểm khác.
5. Tham gia thảo luận, xây dựng bản tin dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai theo phân công của Giám đốc Trung tâm.
6. Điều hành Trung tâm Hỗ trợ dự báo khu vực của Tổ chức khí tượng thế giới tại Hà Nội (Hanoi RFSC/WMO SWFDP-SeA) theo phân công của Giám đốc Trung tâm; thực hiện việc xây dựng các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên theo phân công của Giám đốc Trung tâm và theo quy định của pháp luật.
7. Tham gia xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến kiến thức về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo phân công của Giám đốc Trung tâm.
8. Tham gia hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng nghiệp vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn bằng mô hình số trị đối với các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh; theo dõi các hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân theo phân công của Giám đốc Trung tâm.
9. Tham gia ý kiến về kế hoạch tác động vào thời tiết theo phân công của Giám đốc Trung tâm.
10. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về dự báo thời tiết số và dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng bằng mô hình số, ứng dụng viễn thám theo phân công của Giám đốc Trung tâm.
11. Thực hiện các hoạt động, chương trình, dự án hợp tác quốc tế về dự báo khí tượng thủy văn theo phân công của Giám đốc Trung tâm.
12. Chủ trì, phối hợp thực hiện các hoạt động dịch vụ về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, môi trường, xu thế biến đổi khí hậu; tư vấn cung cấp thông tin dữ liệu khí tượng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo phân công của Giám đốc Trung tâm và theo quy định của pháp luật.
13. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Phòng.
14. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định.
15. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

Cơ cấu tổ chức

- Trưởng phòng: Ts Nguyễn Đăng Quang.
- Phó trưởng phòng: Ths Phạm Thị Lê Hằng; Ths Dư Đức Tiến.
- Tổng số cán CBCC trong phòng là 16 CBCNV, bao gồm 7 thạc sĩ và 9 cử nhân .

Các sản phẩm chính

+ Các sản phẩm từ các mô hình dự báo số trị:

- Các trường khí tượng: khí áp, nhiệt độ, lượng mưa,...
- Các trường mưa dự báo phục vụ dự báo thủy văn;
- Dự báo thời hạn 3 ngày cho một số địa điểm trên toàn quốc

+ Sản phẩm từ các hệ thống nghiệp vụ vệ tinh:

- Ảnh vệ tinh địa tĩnh MTSAT và vệ tinh Phong Vân (15 phút) trên các kênh phổ IR1, IR2, WV, IR4 và VIS;
- Ảnh vệ tinh quỹ đạo cực NOAA (NOAA-14, NOAA-15,…, NOAA-19) các kênh 1-5.
- Sản phẩm phân tích trường mây, trường mưa và sương mù từ vệ tinh.
- Sản phẩm ước lượng mưa trong khoảng thời gian 30 phút, 01h, 06h, 12h, 24h, 48h và 72h đã qua cho các khu vực và lưu vực sông.

+ Sản phẩm dịch vụ:

- Bản tin dự báo thời tiết thời hạn 03 ngày từ các mô hình dự báo số cho các khu vực và các địa điểm trên toàn quốc.
- Các ước lượng mưa từ vệ tinh - radar và dự báo mưa từ các mô hình cho các khu vực và lưu vực sông bất kỳ.
- Các thông tin dự báo hạn cực ngắn (0 đến 6 giờ) cho các khu vực, thành phố, thị xã, hải cảng và các địa điểm theo yêu cầu.
- Các tư vấn và cung cấp các loại thông tin số liệu đồ họa về vệ tinh, radar, mô hình, đo đặc,… cho các đơn vị truyền thông, truyền hình, … có liên quan sử dụng thông tin KTTV.
- Tư vấn nghiên cứu, xây dựng và phát triển các phần mềm nghiệp vụ KTTV.

Địa chỉ liên hệ

Phòng Dự báo số và viễn thám.
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.
Tầng 12, tòa nhà Trung tâm Điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn, số 8, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-32673199 - số máy lẻ 705;
Fax:84-4-38254278.
Email: dubaoso.vientham@gmail.com
Website: www.thoitietvietnam.gov.vn


© 2008 Copyright by Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Trung tâm Điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn, số 8, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-32673199 - số máy lẻ 701
E-mail: vtttkttv@monre.gov.vn
Hôm nay 212549
Toàn bộ 15180122