TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT TRÊN KHU VỰC TỈNH TUYÊN QUANG, HÀ GIANGHiện nay trên khu vực tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang đang có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa đo được trong 2giờ tại các trạm như sau: Khâu Tinh (Na Hang) 67mm, Sinh Long (Na Hang)16.4mm, Việt Lâm (Vị Xuyên) 28mm,…
Nhận định: Trong 3-6 giờ tới trên khu vực tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang tiếp tục có mưa vừa và mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-30mm.
Cảnh báo: Trong khoảng từ 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh này,đặc biệt tại các huyện: Na Hang (Tuyên Quang); Vị Xuyên (Hà Giang).
      Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Tin phát lúc 3h10'