Trang chủ
Giới Thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Tin tức - Sự kiện
Khí tượng
Thời tiết đất liền 24H
Thời tiết biển 24H
Biểu tượng Thời tiết
Dư báo 10 ngày
Dự báo tháng
Dự báo mùa
Thời tiết nguy hiểm
Bão - Áp thấp nhiệt đới
Không khí lạnh
Nắng nóng
Khu vực Hà Nội
Thời tiết nguy hiểm trên biển
Bản tin thời tiết chuyên đề
Thuỷ Văn
Dự báo hạn ngắn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo hạn vừa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo tháng
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo mùa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo mô hình
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Hải văn
Dự báo sóng
Dự báo nước dâng bão/gió mùa
Dự tính thủy triều
Dự báo dòng chảy
Bản tin dự báo/cảnh báo
Thủy văn đặc biệt
Tin Lũ
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Thông báo Cạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
T.B Xả nước chống hạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Bản tin xâm nhập mặn
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Phổ biến kiến thức KTTV
Bão & ATNĐ
Mưa lớn
Mưa đá
Dông
Tố, lốc, vòi rồng
Sương mù
Sương muối
Gió khô nóng
Gió mùa, không khí lạnh
Lũ lớn
Lũ quét, sạt lở đất
Hạn hán
Các kỷ lục về KTTV
Thế giới
Khí tượng
Thủy văn
Việt Nam
Khí tượng
Thủy văn
Hỏi đáp về KTTV
Khí tượng
Thủy văn
Nghiên cứu khoa học
Dự án
Đề tài
Tổng kết tình hình KTTV

 Tìm kiếm
Thời tiết hiện tại :
Cập nhật lúc: :22h - 20/03/2018

Ảnh Radar

Ảnh Vệ tinh

Sản phẩm mô hình

Bản đồ thủy văn

 Liên kết
Những nhiệm vụ chủ yếu
1. Xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm, các đề án, dự án về dự báo khí tượng thuỷ văn, xu thế biến đổi khí hậu và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Chủ trì xây dựng quy trình, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ - thuật về dự báo khí tượng thuỷ văn và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
3. Tham gia xây dựng văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu.
4. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo với lãnh đạo các cấp có thẩm quyền về tình hình khí tượng thủy văn và xu thế biến đổi khí hậu, đặc biệt là bão, áp thấp nhiệt đới, dông sét, lũ, lụt, triều cường và các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm khác.
5. Thực hiện nghiệp vụ dự báo khí tượng thuỷ văn; phát các bản tin cảnh báo, dự báo, thông báo khí tượng thuỷ văn theo quy định phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng.
6. Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; kiểm tra, giám sát nghiệp vụ dự báo khí tượng thủy văn; đánh giá chất lượng dự báo khí tượng thủy văn đối với các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực.
7. Tham gia xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống trao đổi thông tin dữ liệu khí tượng thuỷ văn để đáp ứng yêu cầu công tác dự báo và đánh giá xu thế biến đổi khí hậu trên phạm vi cả nước.
8. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ dự báo khí tượng thuỷ văn, đánh giá xu thế biến đổi khí hậu.
9. Tổ chức cung cấp, khai thác các dịch vụ về dự báo khí tượng thuỷ văn và môi trường, biến đổi khí hậu; cung cấp thông tin dữ liệu khí tượng, khí hậu, thủy văn, khí tượng thủy văn biển cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.
10. Đề xuất, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ dự báo khí tượng thuỷ văn theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.
11. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế đa phương, song phương và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về dự báo khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu và các lĩnh vực có liên quan theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.
12. Tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.
13. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của viên chức và người lao động theo quy định.
14. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.
15. Quản lý tổ chức, biên chế; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức, biệt phái, nghỉ hưu, thôi việc; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, thi đua khen thưởng; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức, người lao động thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.
16. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.
17. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.
18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia giao và theo quy định của pháp luật.

© 2008 Copyright by Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Trung tâm Điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn, số 8, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-32673199 - số máy lẻ 701
E-mail: vanphong@nchmf.gov.vn
Hôm nay 115575
Toàn bộ 756612