Trang chủ
Giới Thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Tin tức - Sự kiện
Khí tượng
Thời tiết đất liền 24H
Thời tiết biển 24H
Biểu tượng Thời tiết
Dư báo 10 ngày
Dự báo tháng
Dự báo mùa
Thời tiết nguy hiểm
Bão - Áp thấp nhiệt đới
Không khí lạnh
Nắng nóng
Khu vực Hà Nội
Thời tiết nguy hiểm trên biển
Bản tin thời tiết chuyên đề
Thuỷ Văn
Dự báo hạn ngắn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo hạn vừa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo tháng
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo mùa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo mô hình
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Hải văn
Dự báo sóng
Dự báo nước dâng bão/gió mùa
Dự tính thủy triều
Dự báo dòng chảy
Bản tin dự báo/cảnh báo
Thủy văn đặc biệt
Tin Lũ
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Thông báo Cạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
T.B Xả nước chống hạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Bản tin xâm nhập mặn
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Phổ biến kiến thức KTTV
Bão & ATNĐ
Mưa lớn
Mưa đá
Dông
Tố, lốc, vòi rồng
Sương mù
Sương muối
Gió khô nóng
Gió mùa, không khí lạnh
Lũ lớn
Lũ quét, sạt lở đất
Hạn hán
Các kỷ lục về KTTV
Thế giới
Khí tượng
Thủy văn
Việt Nam
Khí tượng
Thủy văn
Hỏi đáp về KTTV
Khí tượng
Thủy văn
Nghiên cứu khoa học
Dự án
Đề tài
Tổng kết tình hình KTTV

 Tìm kiếm
Thời tiết hiện tại :
Đà Nẵng 26°C
Hải Phòng 27°C
Nha Trang 28°C
Nghệ An 25°C
Gia Lai 23°C
Sơn La 22°C
TP. Hồ Chí Minh 27°C
Hà Nội (Láng) 27°C
Cập nhật lúc: :4h - 24/05/2018

Ảnh Radar

Ảnh Vệ tinh

Sản phẩm mô hình

Bản đồ thủy văn

 Liên kết
Phòng Dự báo số và viễn thám
Vị trí và chức năng
Phòng Dự báo số và viễn thám là tổ chức trực thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương (sau đây gọi tắt là Trung tâm), có chức năng thực hiện dự báo thời tiết cực ngắn, dự báo thời tiết số, tổ chức khai thác hiệu quả các nguồn số liệu vệ tinh, ra đa, định vị sét (sau đây gọi tắt là viễn thám), tổ chức nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ nghiệp vụ dự báo khí tượng thủy văn.
Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm trong việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về công tác dự báo khí tượng hạn cực ngắn, dự báo thời tiết số, ứng dụng số liệu viễn thám trong nghiệp vụ dự báo khí tượng thủy văn và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Đảm bảo hoạt động ổn định của các hệ thống thiết bị và phần mềm phục vụ dự báo thời tiết cực ngắn, dự báo thời tiết số và viễn thám; tổ chức lưu trữ số liệu dự báo thời tiết số và viễn thám theo qui định.
3. Thực hiện phân tích số liệu dự báo thời tiết số và viễn thám phục vụ nghiệp vụ dự báo khí tượng thủy văn.
4. Theo dõi, cảnh báo, dự báo thời tiết cực ngắn theo quy định.
5. Chủ trì thực hiện đánh giá chất lượng dự báo của các hệ thống dự báo thời tiết số theo quy định; tham gia thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thời tiết, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm và công tác dự báo phục vụ theo phân công của Giám đốc Trung tâm.
6. Tổ chức nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và xây dựng công nghệ dự báo thời tiết cực ngắn, dự báo thời tiết số và viễn thám.
7. Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy chế, quy định và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác dự báo thời tiết cực ngắn, dự báo thời tiết số và viễn thám; tham gia đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ dự báo thời tiết cực ngắn, dự báo thời tiết số và viễn thám.
8. Tham gia thực hiện các hợp đồng tư vấn, dịch vụ về khí tượng thủy văn cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Trung tâm.
9. Tham gia thực hiện công tác hợp tác quốc tế về dự báo thời tiết cực ngắn, dự báo thời tiết số và viễn thám và các lĩnh vực liên quan theo phân công của Giám đốc Trung tâm; đảm nhiệm vai trò của Trung tâm hỗ trợ dự báo thời tiết nguy hiểm của Tổ chức Khí tượng thế giới cho khu vực Đông Nam Á.
10. Tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thời tiết nguy hiểm và khí tượng thủy văn nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai theo phân công của Giám đốc Trung tâm.
11. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản của phòng theo quy định.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

Cơ cấu tổ chức

- Trưởng phòng: Ts Nguyễn Đăng Quang
- Phó trưởng phòng: Ths Phạm Thị Lê Hằng; Ths Dư Đức Tiến.
- Tổng số cán CBCC trong phòng là 16 CBCNV, bao gồm 7 thạc sĩ và 9 cử nhân .

Các sản phẩm chính

+ Các sản phẩm từ các mô hình dự báo số trị:

- Các trường khí tượng: khí áp, nhiệt độ, lượng mưa,...
- Các trường mưa dự báo phục vụ dự báo thủy văn;
- Dự báo thời hạn 3 ngày cho một số địa điểm trên toàn quốc

+ Sản phẩm từ các hệ thống nghiệp vụ vệ tinh:

- Ảnh vệ tinh địa tĩnh MTSAT và vệ tinh Phong Vân (15 phút) trên các kênh phổ IR1, IR2, WV, IR4 và VIS;
- Ảnh vệ tinh quỹ đạo cực NOAA (NOAA-14, NOAA-15,…, NOAA-19) các kênh 1-5.
- Sản phẩm phân tích trường mây, trường mưa và sương mù từ vệ tinh.
- Sản phẩm ước lượng mưa trong khoảng thời gian 30 phút, 01h, 06h, 12h, 24h, 48h và 72h đã qua cho các khu vực và lưu vực sông.

+ Sản phẩm dịch vụ:

- Bản tin dự báo thời tiết thời hạn 03 ngày từ các mô hình dự báo số cho các khu vực và các địa điểm trên toàn quốc.
- Các ước lượng mưa từ vệ tinh - radar và dự báo mưa từ các mô hình cho các khu vực và lưu vực sông bất kỳ.
- Các thông tin dự báo hạn cực ngắn (0 đến 6 giờ) cho các khu vực, thành phố, thị xã, hải cảng và các địa điểm theo yêu cầu.
- Các tư vấn và cung cấp các loại thông tin số liệu đồ họa về vệ tinh, radar, mô hình, đo đặc,… cho các đơn vị truyền thông, truyền hình, … có liên quan sử dụng thông tin KTTV.
- Tư vấn nghiên cứu, xây dựng và phát triển các phần mềm nghiệp vụ KTTV.

Địa chỉ liên hệ

Phòng Dự báo số và viễn thám
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương
Tầng 12, tòa nhà Trung tâm Điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn, số 8, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-32673199 - số máy lẻ 705.
Fax:84-4-38254278.
Email: dubaoso.vientham@gmail.com
Website: www.thoitietvietnam.gov.vn


© 2008 Copyright by Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Trung tâm Điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn, số 8, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-32673199 - số máy lẻ 701
E-mail: vanphong@nchmf.gov.vn
Hôm nay 105754
Toàn bộ 1022223